Polica za knjige

Vratiti riječima njihovo značenje

Vratiti riječima njihovo značenje

Mogućnosti koje su nam darovane s riječima toliko su velike i važne da ne možemo tvrditi da su one samo posljedica naših razvijenih organa ili vještina – sposobnost izražavanja riječima i razumijevanja riječi doista je dar. Njihova se forma mijenjala s čovjekom, sazrijevala s njim, a s vremenom su neke postale toliko važne i vrijedne da su u sebi mogle zaključati sadržaj i onoga što čovjeka nadilazi. Tako su nastali simboli. Kao i čovjek, i riječi su proživjele evoluciju forme i evoluciju sadržaja i, baš kao i čovjek, poneke su s vremenom zaboravile što su u svojoj suštini i da je značenje koje im je dodijelilo neko vrijeme samo ogrtač, prolazna moda.  

Na primjer, riječ kriza danas ima konotaciju skupa poteškoća, teškog, dugotrajnog i sveobuhvatnog poremećaja. Međutim, izvorno značenje te riječi (okamenjeno u mrtvim jezicima grčkom i latinskom) je razlučiti. Dakle, to je prilika da nešto razlučimo, odvojimo žito od kukolja i odaberemo. Riječ grijeh u slavenskim je jezicima povezana s riječju “gorjeti”, a označava čin kojim se krši zapovijed. U grčkom jeziku ta riječ ima manju težinu i znači promašaj, a promašaj nije nešto konačno, nego je rezultat trenutka. Već u sljedećem pokušaju to ne mora biti promašaj, nego pogodak. Posebno mi je bila zanimljiva riječ amater koja danas označava osobu koja se bavi nečim iz ljubavi, ali nije profesionalac ili stručnjak u tome. U latinskom jeziku “amator” je zaljubljenik, onaj koji slijedi srce u onome što radi, a to je važnije od diplome i društvenih priznanja koja se mogu uokviriti i staviti na zid. 

U tim trima riječima očit je raskorak u značenju do kojega je došlo s vremenom zbog promjene iskustva. Raspodjela prošlosti na razdoblja je gruba, ali je njezin smisao odijeliti razdoblja tijekom kojih je čovječanstvo prolazilo određena iskustva. Iskustvo mijenja čovjeka i nije isključeno da jednom maknemo nataložene slojeve i vratimo se izvornom značenju riječi i sebe samih. 

“Riječi su posude ispunjene iskustvom koje se preko njih prelijeva. Riječi ukazuju na iskustvo, one nisu iskustvo.”  

                                                                                                                                                                                               Erich Fromm 

O autoru

Komentiraj

*