Polica za knjige

Khalil Gibran

Učiti od prirode

Biti svjestan, živjeti u svakom trenutku, moć je koja nam omogućuje da doista vidimo sve oko nas. Kada nismo u oblaku misli

Rad je ljubav koja biva vidljiva

Kad radite, vi ste frula kroz čije se srce šapat sati preobraća u glazbu. Koji bi od vas da bude svirala, gluha i nijema, kad