Polica za knjige

Marko Aurelije

Rad je ljubav koja biva vidljiva

Kad radite, vi ste frula kroz čije se srce šapat sati preobraća u glazbu. Koji bi od vas da bude svirala, gluha i nijema, kad

O pisanju i čitanju

Pisanje je tehnika, vještina gradnje mosta nas samih sa sobom i nas s drugim ljudima preko kojega će prijeći iskustvo,