Polica za knjige

Misli

Kako ukrotiti divljeg slona

Kako ukrotiti divljeg slona priručnik je na tragu budističke tradicije o vježbanju pozornosti kao metodi povezivanja našeg

Nebo

Kišilo je od jutra. Stisle me hladnoća i misli. Izbjegavala sam lokve i gacala po svome strahu. Negdje u tom sivilu prošlo mi

O pisanju i čitanju

Pisanje je tehnika, vještina gradnje mosta nas samih sa sobom i nas s drugim ljudima preko kojega će prijeći iskustvo,