Polica za knjige

riječi

Vratiti riječima njihovo značenje

Mogućnosti koje su nam darovane s riječima toliko su velike i važne da ne možemo tvrditi da su one samo posljedica naših